ΑρχικήPalsoPTE (Edexcel)

Πιστοποιητικά Αγγλικής γλώσσας PTE (Edexcel) 

 

 

Τι είναι το PTE - Edexcel

Το Edexcel Foundation είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους φορείς εξέτασης και πιστοποίησης στη Μεγάλη Βρετανία, αναγνωρισμένος από τις βρετανικές αρχές που ελέγχουν την ποιότητα των εξετάσεων (QCA). Το Edexcel lnternational διοργανώνει μια σειρά εξετάσεων που οδηγούν στην απόκτηση έγκυρων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων σε πάνω από 100 χώρες του κόσμου.

Επίπεδα γλωσσομάθειας

Επίπεδο 2 Intermediate μέτρια γνώση, αντίστοιχο του επιπέδου Β1 (Basic)

Επίπεδο 3 Upper-Intermediate (καλή γνώση, αντίστοιχο του επιπέδου Β2 (Lower)

Επίπεδο 4 Advanced (πολύ καλή γνώση, αντίστοιχο του επιπέδου C1 (Advanced)

Επίπεδο 5 Proficient (άριστη γνώση, αντίστοιχο του επιπέδου C2 (Proficiency)

Αναγνώριση Πιστοποιητικών PTE - Edexcel

Τα πιστοποιητικά London Tests Οf English του Edexcel έχουν γίνει αποδεκτά από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) ως αποδεικτικά γλωσσομάθειας στα επίπεδα απο B1 έως  C2. Επιπλέον, οι κάτοχοί τους γίνονται αποδεκτοί για σπουδές απο τα περισσότερα βρετανικά Πανεπιστήμια.


Απευθυνθείτε στο Κέντρο μας για να μάθετε σχετικά με τα εξέταστρα, τις ημερομηνίες εξέτασης καθώς και για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά.
 
Κύλιση στην Αρχή