Πιστοποιητικά Αγγλικής γλώσσας του Palso - LAAS


 

 

Palso - Beginners

Το Beginners αποτελεί στην ουσία την πρώτη επαφή των μαθητών της τάξης A Senior (Pre A1) με την διαδικασία των εξετάσεων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη διαδικασία αυτή.

Δομή εξέτασης του Beginners - Certificate

Η εξέταση διαρκεί 1 ώρα και αποτελείται απο μία (1) ενότητα η οποία όμως περιλαμβάνει επτά (7) διαφορετικού τύπου ασκήσεις (Reading & Usage) όπως γραμματική, λεξιλόγιο, κατανόηση κειμένου, χρήση της γλώσσας - διάλογος κ.α).

Palso Elementary

To Elementary - Certificate (A1) απευθύνεται σε μαθητές επιπέδου B' Senior.

Δομή εξέτασης του Elementary

Η εξέταση επίσης διαρκεί μία (1) ώρα και αποτελείται απο επτά (7) διαφορετικού τύπου ασκήσεις  όπως γραμματική, λεξιλόγιο, κατανόηση κειμένου, χρήση της γλώσσας - διάλογος κ.α). Πιο συγκεκριμένα το επίπεδο Elementary αποτελείται απο:

Part 1 Reading & Usage - 5 ασκήσεις με συνολικά 30 ερωτήσεις  σε 40΄ λεπτά (50 points)

Part 2: Listening - 2 ενότητες με 20 ερωτήσεις σε 20΄  λεπτά (25 points)

Part 3: Writing (70 λέξεις) - 1 περιγραφή ή 1 ιστορία σε 30΄ λεπτά (25 points)

Απαιτείται συνολική βαθμολογία 60%.

Palso Basic

Το Basic Certificate (Α2) απευθύνεται στους μαθητές επιπέδου C ' Senior και αντιστοιχεί στο επίπεδο (Α2) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Δομή εξέτασης του Basic

Η εξέταση του Basic αποτελείται απο:

Part 1: Reading & Usage - 5 ασκήσεις με συνολικά 30 ερωτήσεις σε 40΄ λεπτά (50 points)

Part 2: Listening - 2 ενότητες με 20 ερωτήσεις σε 20΄ λεπτά (25 points)

Part 3: Writing (120 λέξεις) - 1 γράμμα ή μια 1 ιστορία σε 40΄ λεπτά (25 points)

Απαιτείται συνολική βαθμολογία 60%

Απευθυνθείτε στο Κέντρο μας για να μάθετε σχετικά με τα εξέταστρα, τις ημερομηνίες εξέτασης καθώς και για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά.
 
Κύλιση στην Αρχή