Πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου του Central Lancashire (UCLan)


 

Αναγνωρισμένα επίπεδα του UCLan

Τα επίπεδα - πιστοποιητικά σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των Γλωσσών που προσφέρονται απο το UCLan είναι τα παρακάτω:

B1 (Basic) - Το δίπλωμα αυτού του επιπέδου πιστοποιεί οτι ο κάτοχός του μπορεί να επικοινωνήσει με άλλους αγγλόφωνους και μη ομιλητές σε ικανοποιητικό βαθμό, χρησιμοποιώντας τη Γλώσσα σε βασικό επίπεδο.

B2 (Lower) - Το δίπλωμα αυτού του επίπέδου  πιστοποιεί οτι ο κάτοχός του μπορεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με αγγλόφωνους και μη ομιλητές, χρησιμοποιώντας τον προφορικό και γραπτό λόγο με άνεση στο κοινωνικό και εργασιακό του περιβάλλον.

C1 (Advanced) - Το δίπλωμα αυτού του επίπέδου  πιστοποιεί οτι ο κάτοχός του μπορεί να  χρησιμοποιεί την Αγγλική γλώσσα σε απαιτητικές περιστάσεις και να έχει ένα πολύ καλό και προχωρημένο  επίπεδο επικοινωνίας με αγγλόφωνους και μη ομιλητές στο καθημερινό και εργασιακό του περιβάλλον.

C2 (Proficiency) - Το δίπλωμα αυτού του επίπέδου  πιστοποιεί οτι ο κάτοχός του μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί την Αγγλική γλώσσα σε άριστο επίπεδο.Ο διπλωματούχος μπορεί να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε περίσταση, τόσο στην καθημερινή του ζωή όσο και σε ένα απαιτητικό σχετικά με τη Γλώσσα εργασιακό περιβάλλον.

Δομή εξέτασης των Πιστοποιητικών του UCLan

Τα τεστ αποτελούνται απο τα εξής μέρη:

Ακουστικό (Listening)

Γραπτή εξέταση (Written)

Προφορικό (Oral)

Η βαθμολογία όλων των parts (Oral, Listening, Written) συμψηφίζεται.

Ποια είναι η βάση επιτυχίας;

Η βάση είναι το 55%.

Από το 2008 όπως αναγνωρίστηκε από το ΥΠΕΠΘ, οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου C2 UCLan, μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους για την απόκτηση επάρκειας διδασκαλίας.


Απευθυνθείτε στο Κέντρο μας για να μάθετε σχετικά με τα εξέταστρα, τις ημερομηνίες εξέτασης καθώς και για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά.
 
Κύλιση στην Αρχή