Πιστοποιητικά Αγγλικών του EDI (Education Development International)


 

Τι είναι το EDI

Το EDI (EducationDevelopmentInternational) είναι ένας διεθνής φορέας πιστοποίησης που δημιουργήθηκε μετά απο συγχώνευση του Κέντρου Εξετάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCCI) και του οργανισμού αξιολόγησης μέσω διαδικτύου GOAL.

Ο φορέας EDI παρέχει πιστοποιήσεις παγκοσμίως μέσω ενός δικτύου 4.000 και άνω εγγεγραμμένων κέντρων σε περισσότερες από 100 χώρες. Οι πιστοποιήσεις αυτές είναι αναγνωρισμένες από υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, επαγγελματικούς φορείς και Πανεπιστήμια καθώς και απο εργοδότες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πιστοποιητικά EDI

Τα πιστοποιητικά EDI (προηγούμενος τίτλος JETSET) απευθύνονται σε όλους εκείνους που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα Αγγλικά. Οι εξετάσεις που διενεργούνται σε διάφορα επίπεδα γλωσσομάθειας, καλύπτουν τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: Reading (κατανόηση του γραπτού λόγου), Listening (κατανόηση προφορικού λόγου), Writing (γραπτή έκφραση). Το Speaking (προφορική έκφραση) εξετάζεται προαιρετικά. Τα πιστοποιητικά είναι προσαρμοσμένα για υποψήφιους όλων των ηλικιών και ξεκινούν από το επίπεδο των αρχαρίων φτάνοντας έως και το επίπεδο C2 (Proficiency) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Βαθμολόγηση των εξετάσεων

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο των τριών υποχρεωτικών εξεταζομένων δεξιοτήτων (Listening, Reading & Writing), όπου συμψηφίζονται και των τα επιμέρους ποσοστά αναγράφονται στο πιστοποιητικό. Επίσης, όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν αναλυτικό έντυπο με τα αποτελέσματά τους σε κάθε μία από τις εξεταζόμενες ενότητες ώστε να μπορούν να διακρίνουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους.

Τρόπος βαθμολόγησης του τεστ

Οι υποψήφιοι σημειώνουν τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό έντυπο απαντήσεων (answersheet) πολλαπλών επιλογών (multiplechoices), το οποίο βαθμολογείται ηλεκτρονικά. Τα γραπτά διορθώνονται με την τεχνολογία OMR (Optical Mark Reader) καθιστώντας έτσι τη διαδικασία της διόρθωσης αξιόπιστη και ακριβής. Η διόρθωση του Writting γίνεται από εξεταστή του EDI, ενώ η διόρθωση των προφορικών γίνεται αρχικά απο τον Oral Examiner (κεντρικός εξεταστής) και στη συνέχεια απο εξεταστές του EDI.

Δομή εξέτασης των πιστοποιητικών EDI

Για την εξέταση των ικανοτήτων των υποψηφίων στον γραπτό και προφορικό λόγο χρησιμοποιούνται ερωτήματα πολλαπλής επιλογής καθώς και τύπου Σωστό / Λάθος. Η ενότητα του Writting (γραπτή έκφραση) περιλαμβάνει ένα συνδυασμό ανοιχτών θεμάτων / ερωτημάτων που απαντώνται είτε με σύντομες είτε με μακροσκελείς απαντήσεις.

 

 
Κύλιση στην Αρχή