ΑρχικήCambridge

Πιστοποιητικά Αγγλικών του Πανεπιστημίου του Cambridge

 

Key English Test (KET)

Το Key English Test αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του  Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και προσφέρει βασικές γνώσεις της Αγγλικής Γλώσσας.

Preliminary English Test (PET)

Το Preliminary English Test (PET) αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 (Basic) του  Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι κάτοχοι του είναι σε θέση να επικοινωνούν σε βασικό επίπεδο στη καθημερινή τους ζωή με αγγλόφωνους και μη ομιλητές.

First Certificate in English (FCE) – Lower

To First Certificate in English (FCE) θεωρείται το πτυχίο κλειδί παγκοσμίως στο επίπεδο Β2 (Lower). Οι κάτοχοί του μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τον προφορικό και γραπτό λόγο με άνεση στο κοινωνικό και εργασιακό τους περιβάλλον. Διαθέτουν επίσης ένα ευρύ φάσμα γνώσεων τόσο στο λεξιλόγιο όσο και στη γραμματική της Αγγλικής γλώσσας.

Δομή εξέτασης του FCE

Η εξέταση του FCE αποτελείται απο πέντε (5) μέρη:

Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)

Έκθεση (Writting)

Γραμματική (Use of English)

Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)

Προφορική εξέταση (Speaking)

Certificate of Advanced in English (CAE)

Το Certificate of Advanced in English αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 (Advanced) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι κάτοχοι του CAE μπορούν να χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα σε απαιτητικές περιστάσεις και να έχουν ένα πολύ καλό επίπεδο επικοινωνίας με αγγλόφωνους και μη ομιλητές στο καθημερινό και εργασιακό τους περιβάλλον, δίνοντας επιπλέον την δυνατότητα να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της Ανώτατης εκπαίδευσης.

Δομή εξέτασης του CAE

Η εξέταση του Certificate of Advanced in English, αποτελείται απο πέντε (5) μέρη:

Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)

Έκθεση (Writting)

Γραμματική (Use of English)

Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)

Προφορική εξέταση (Speaking)

Certificate of Proficiency in English (ECPE)

Το ECPE είναι ένα απο τα πιο απαιτητικά πιστοποιητικά στο επίπεδό του, πιστοποιεί την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 (Proficiency) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσομάθειας. Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού αυτού είναι σε θέση να κατανοούν και να χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα σε άριστο επίπεδο, να κατανοούν πολύπλοκα κείμενα όπως επιστημονικά συγγράμματα και να ανταπεξέρχονται σε οποιαδήποτε περίσταση.

Δομή εξέτασης του ECPE

Η εξέταση του ECPE περιλαμβάνει γραπτό και προφορικό μέρος και αποτελείται απο πέντε (5) μέρη, τα οποία είναι:

Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)

Έκθεση (Writting)

Γραμματική (Use of English)

Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)

Προφορική εξέταση (Speaking)

Για την απόκτηση των πιστοποιητικών FCE (Lower),CAE (Advanced) & ECPE (Proficiency) οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν και στα πέντε μέρη της εξέτασης.


Απευθυνθείτε στο Κέντρο μας για να μάθετε σχετικά με τα εξέταστρα, τις ημερομηνίες εξέτασης καθώς και για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά.
 
Κύλιση στην Αρχή